درباره ما   |  مقالات و تحقیقات    |   پروژه ها    |  سئوالات متداول   |  گالری عکس   |  تجهیزات   |  گواهینامه ها   |  پیوندها En Fa
 
فهرست تجهیزات :
 نامتولید کنندهتعداد  
دستگاه آب مقطر گيري(4 ليتري)حکيم آزما1توضیح بیشتر
دستگاه بارگذاري صفحه‌ايتك آزما 1توضیح بیشتر
دستگاه بن ماريحکيم آزما 2توضیح بیشتر
دستگاه سه محوري خاکتک آزما1توضیح بیشتر
دستگاه برش ملاتآقاي مهندس قاسمي1توضیح بیشتر
دستگاه برش سنگشركت محك 1توضیح بیشتر
دستگاه اندازه‌گيري ضريب توان باربري کاليفرنياييCBRتك آزما 1توضیح بیشتر
دستگاه حفارياکراین1توضیح بیشتر
دانسيته طبيعيتک آزما1توضیح بیشتر
دسيکاتورحکيم آزما1توضیح بیشتر
1234567
صفحه اول  |  درباره ما   |  مقالات و تحقیقات   |  پروژه ها   |  گالری عکس  | چارت سازمانی   |  پیوندها   | تماس با ما
Desigened by : Mahdi Shahnazi