درباره ما   |  مقالات و تحقیقات    |   پروژه ها    |  سئوالات متداول   |  گالری عکس   |  تجهیزات   |  گواهینامه ها   |  پیوندها En Fa
 
پروژه های انجام شده :
 لیست پروژه های استان : همدان
 
موضوع پروژه سال اجراکارفرما
مطالعات ژئوتکنيک پل روگذر جاده ملاير نهاوند1385معاونت ساخت و توسعه راه‌آهن
انجام مطالعات پي‌جويي و اکتشاف عمومي سنک آهک و سيليس جهت تامين مواد اوليه بتن سبک در سطح استان همدان1393شرکت فناوري مصالح نوين ايرانيان
انجام عمليات اکتشاف تفصيلي در محدوده شهرستان نهاوند1394شرکت فناوري مصالح نوين ايرانيان
مشاوره و نظارت عالیه و کارگاهی، برنامه ریزی و کنترل پروژه کارخانه فرآوری دولومیت کلسینه نهاوند1399شرکت فرآورده‌های نسوز ایران
مطالعه معدن، طراحی مهندسی پایه و تفضیلی، برنامه ریزی و کنترل پروژه کارخانه فراوری دولومیت کلسینه نهاوند1399شرکت فرآورده‌های نسوز ایران
انجام آزمایشات آزمایشگاهی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح بر روی مغزه‌های حفاری پروژه دولومیت کلسینه نهاوند که 12 عدد در عمق 40 متری و 4 عدد در عمق 20 متری برداشت گردیده و تنظیم و ارائه گزارش‌های نتایج آزمایش‌های آزمایشگاهی1399شرکت فرآورده‌های نسوز ایران
صفحه اول  |  درباره ما   |  مقالات و تحقیقات   |  پروژه ها   |  گالری عکس  | چارت سازمانی   |  پیوندها   | تماس با ما
Desigened by : Mahdi Shahnazi