درباره ما   |  مقالات و تحقیقات    |   پروژه ها    |  سئوالات متداول   |  گالری عکس   |  تجهیزات   |  گواهینامه ها   |  پیوندها En Fa
 
پروژه های انجام شده :
 لیست پروژه های استان : خوزستان
 
موضوع پروژه سال اجراکارفرما
انجام مطالعات زمين‌شناسي و ژئوتکنيک عبور خط لوله از زير رودخانه گنبدلران1387شرکت خطوط لوله مخابرات نفت ايران
انجام مطالعات زمين‌شناسي و ژئوتکنيک عبور خط لوله از زير رودخانه کارون1387شرکت خطوط لوله مخابرات نفت ايران
   انجام مطالعات زمين‌شناسي و ژئوتکنيک عبور خط لوله از زير رودخانه مارون1387شرکت خطوط لوله مخابرات نفت ايران
انجام عمليات اکتشافي شامل عمليات حفاري، تهيه نقشه‌هاي ژئوشيميايي در افق‌هاي مختلف ارتفاعي و بررسي فني و اقتصادي و طراحي سينه کار‌هاي معدني در محدوده‌هاي معادن آلويم و خاک رس سيمان کارون 1389شرکت سيمان کارون
صفحه اول  |  درباره ما   |  مقالات و تحقیقات   |  پروژه ها   |  گالری عکس  | چارت سازمانی   |  پیوندها   | تماس با ما
Desigened by : Mahdi Shahnazi