درباره ما   |  مقالات و تحقیقات    |   پروژه ها    |  سئوالات متداول   |  گالری عکس   |  تجهیزات   |  گواهینامه ها   |  پیوندها En Fa
 
پروژه های انجام شده :
 لیست پروژه های استان : تهران
 
موضوع پروژه سال اجراکارفرما
مطالعات ژئوتکنيک و زمين‌شناسي مهندسي ورقه 1:25000 خور 1386سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
مطالعات ژئوتکنيک و زمين‌شناسي مهندسي ورقه 1:25000 هشتگرد1386سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
مطالعات ژئوتکنيک و زمين‌شناسي مهندسي ورقه 1:25000 فشند1386سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
مطالعات ژئوتکنيک و زمين‌شناسي مهندسي ورقه 1:25000 طاووسيه1386سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
مطالعات ژئوتکنيک پروژه مجتمع تعاوني کارکنان عمران در شهر جديد پرديس1382شرکت عمران پرديس
مطالعات ژئوتکنيک ساختمان‌هاي اداري و مسکوني بلند در تهران1382-1388در سطح تهران
مطالعات و عمليات آزمايشگاهي و مقاومت مصالح طرح شن و ماسه معادن کوهي در استان تهران-سازمان صنايع و معادن استان تهران
مطالعات و عمليات ژئوتکنيک و مقاومت مصالح و بهسازي لرزه‌اي ساختمان دانشکده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس1383وزارت علوم و تحقيقات و فن­آوري
مطالعات و عمليات ژئوتکنيک و مقاومت مصالح و بهسازي لرزه‌اي ساختمان وتجهيزات پست‌هاي تهرانپارس و رودشور1384-1385شرکت توانير
مطالعات و عمليات ژئوتکنيک و مقاومت مصالح و بهسازي لرزه‌اي ساختمان دانشکده برق دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي1387-1383وزارت علوم و تحقيقات و فن­آوري
1234567
صفحه اول  |  درباره ما   |  مقالات و تحقیقات   |  پروژه ها   |  گالری عکس  | چارت سازمانی   |  پیوندها   | تماس با ما
Desigened by : Mahdi Shahnazi