درباره ما   |  مقالات و تحقیقات    |   پروژه ها    |  سئوالات متداول   |  گالری عکس   |  تجهیزات   |  گواهینامه ها   |  پیوندها En Fa
 
پروژه های انجام شده :
 لیست پروژه های استان : مرکزی
 
موضوع پروژه سال اجراکارفرما
مطالعات و عمليات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح محل پل‌هاي مسيرراه‌آهن اراك- كرمانشاه1383معاونت ساخت و توسعه راه آهن
انجام عمليات اكتشافات مقدماتي و نيمه تفصيلي بابت اكتشاف سرب و روي و طلا در منطقه اراك، شازند و کميجان شامل تهيه نقشه‌هاي زمين‌شناسي معدني به مقياس 1:20000 و مطالعات کاني سنگين 1385سازمان صنايع و معادن استان مركزي
گزارش مطالعات مقدماتي زمين‌شناسي و معدني محدوده سرب وروي تمبورلي شامل تهيه نقشه‌هاي زمين‌شناسي معدني به مقياس 1:20000و اکتشافات کاني سنگين و معرفي محدوده اميد بخش براي مطالعات تفصيلي(استان مرکزي)1384آقاي بيات
مطالعات نيمه‌تفصيلي وتفصيلي زمين‌شناسي و معدني محدوده سرب وروي تمبورلي شامل تهيه نقشه‌هاي زمين‌شناسي معدني به مقياس 1:5000 و 1:1000 و اکتشافات ژئوفيزيکي به روش IPRS و برداشت تونل‌ها و حفريات قديمي (استان مرکزي)1385آقاي بيات
صفحه اول  |  درباره ما   |  مقالات و تحقیقات   |  پروژه ها   |  گالری عکس  | چارت سازمانی   |  پیوندها   | تماس با ما
Desigened by : Mahdi Shahnazi