درباره ما   |  مقالات و تحقیقات    |   پروژه ها    |  سئوالات متداول   |  گالری عکس   |  تجهیزات   |  گواهینامه ها   |  پیوندها En Fa
 
پروژه های انجام شده :
 لیست پروژه های استان : گلستان
 
موضوع پروژه سال اجراکارفرما
خدمات مشاوره در امور معدن کارخانه سیمان پیوند گلستان1400شرکت سیمان پیوند گلستان
ایلاغ قرارداد اصلاح وحل مشکل نشتی بدنه الواتورهای سیلو سیمان وپوشش کاری1400شرکت سیمان پیوند گلستان
خدمات مشاوره در امور معدن کارخانه سیمان پیوند گلستان1402شرکت سیمان پیوند گلستان
صفحه اول  |  درباره ما   |  مقالات و تحقیقات   |  پروژه ها   |  گالری عکس  | چارت سازمانی   |  پیوندها   | تماس با ما
Desigened by : Mahdi Shahnazi