درباره ما   |  مقالات و تحقیقات    |   پروژه ها    |  سئوالات متداول   |  گالری عکس   |  تجهیزات   |  گواهینامه ها   |  پیوندها En Fa
 
پروژه های انجام شده :
 لیست پروژه های استان : یزد
 
موضوع پروژه سال اجراکارفرما
انجام مطالعات ژئوتکنيک، مقاومت مصالح و زمين‌شناسي در تلمبه‌خانه يزد1388شرکت مهندسي و توسعه انرژي پايدار
اجراي عمليات ژئوشيميايي در انديس دره زرشک 1:5000-شركت ملي صنايع مس ايران
اجراي عمليات ژئوشيميايي در انديس علي آباد در تفت يزد1:5000 -شركت ملي صنايع مس ايران
انجام عملیات اکتشافی شامل تهيه نقشه‌هاي توپوگرافي، زمين‌شناسي و معدني به مقياس 1:5000 ، برداشت نمونه‌هاي ژئوشيمايي از تونل‌هاي قديمي و ترانشه‌ها و نمونه‌برداري به مقياس 1:100 از آنها و تهيه گزارش نهايي در محدوده نصر آباد1389شرکت کانی فراوران
اکتشاف عمومی و تفصیلی آهن و عناصر همراه در آنومالی 10 و 11 ساغند استان یزد1397سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
عملیات پی جویی اولیه در محدوده های امید بخش بلوک توت پهنه ایران مرکزی استان یزد1399سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران طرح توانمند سازي بخش اکتشاف (شرکت ايميدرو)
صفحه اول  |  درباره ما   |  مقالات و تحقیقات   |  پروژه ها   |  گالری عکس  | چارت سازمانی   |  پیوندها   | تماس با ما
Desigened by : Mahdi Shahnazi