درباره ما   |  مقالات و تحقیقات    |   پروژه ها    |  سئوالات متداول   |  گالری عکس   |  تجهیزات   |  گواهینامه ها   |  پیوندها En Fa
 
پروژه های انجام شده :
 لیست پروژه های استان : بوشهر
 
موضوع پروژه سال اجراکارفرما
مطالعات مقدماتي سيمان دير وابسته به شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي شامل تهيه نقشه زمين‌شناسي معدني به مقياس 1:20000 ، طراحي و حفر گمانه‌هاي اکتشافي و نمونه‌برداري از آنها1384شرکت دانايي فرزان
      مطالعات و عمليات ژئوتكنيك، مقاومت مصالح و ژئوالكتريك مسير لولههاي طرح آبرساني به شهرهاي حاشيه خليج فارس در محدوده منطقه ويژه پارس جنوبي1384مهاب قدس
صفحه اول  |  درباره ما   |  مقالات و تحقیقات   |  پروژه ها   |  گالری عکس  | چارت سازمانی   |  پیوندها   | تماس با ما
Desigened by : Mahdi Shahnazi