درباره ما   |  مقالات و تحقیقات    |   پروژه ها    |  سئوالات متداول   |  گالری عکس   |  تجهیزات   |  گواهینامه ها   |  پیوندها En Fa
 
پروژه های انجام شده :
 لیست پروژه های استان : ایلام
 
موضوع پروژه سال اجراکارفرما
مطالعات ژئوتکنيک و مقاومت مصالح پست 3 ايلام1386مهندسين مشاور نيرو
مطالعات ژئوتکنيک و مقاومت مصالح خط فشار قوي دهلران و سرآبله1386مهندسين مشاور نيرو
انجام آزمايشات مربوط به پروژه مصالح ساختماني استان ايلام1386مهندسين مشاور نيرو
انجام عمليات اكتشافات مقدماتي، نيمه تفصيلي و تفصيلي و محاسبات فني و اقتصادي و طراحي استخراج معادن سيمان ايوان1385سيمان بهروزان ايوان
طرح پي‌جويي ناحيه‌اي مواد معدني در استان ايلام و تهيه نقشه 1:20000 زمين‌شناسي و معدني و كوپ‌برداري و انجام آزمايشات لازم-سازمان صنايع و معادن استان ايلام
انجام عمليات پي‌جوئي مواد معدني و اکتشاف سنگ‌هاي تزئيني و نما در سطح استان ايلام شامل شناسايي محدوده‌هاي اميد‌بخش و تهيه نقشه توپوگرافي و زمين‌شناسي به مقياس 1:1000 و برداشت نمونه جهت تهيه پلاک سنگي1385سازمان صنايع و معادن استان ايلام
انجام عمليات اکتشاف آهک‌هاي صنعتي در استان ايلام شامل شناسايي و برداشت نمونه از محدوده‌هاي مستعد و تهيه نقشه توپوگرافي و زمين‌شناسي به مقياس 1:2000 از بهترين محدوده، محاسبات تعيين ذخيره و انجام تست هاي فيريکوشيميايي بر روي سنگ آهک1386شرکت تحقيقات و کاربرد مواد معدني ايران
پي‌جوئي و اکتشاف مواد معدني در سطح استان ايلام1389صنايع و معادن استان ايلام
اجراي پروژه اكتشاف فلزات گرانبها در چند نقطه از سطح استان (ايلام) شامل نمونه برداري از محدوده هاي اوليه، معرفي محدوده اميد‌بخش و تهيه نقشه زمين‌شناسي به مقياس 1:20000 و مطالعات ژئوشيميايي آبراهه‌اي و کاني سنگين از آن1386سازمان صنايع و معادن استان ايلام
اجراي پروژه پي‌جويي و پتانسيل‌يابي مواد معدني (ايلام)1386سازمان صنايع و معادن استان ايلام
12
صفحه اول  |  درباره ما   |  مقالات و تحقیقات   |  پروژه ها   |  گالری عکس  | چارت سازمانی   |  پیوندها   | تماس با ما
Desigened by : Mahdi Shahnazi